Το ινοαδένωμα είναι ο πιο συνήθης καλοήθης όγκος στο μαστό, και εμφανίζεται συνήθως σε γυναίκες ηλικίας 15 – 35 ετών. Συνήθως είναι μονήρες, αλλά σε ποσοστό 10 – 20% των περιπτώσεων μπορεί να υπάρχουν πολλαπλά ινοαδενώματα και στους δυο μαστούς.

Τα ινοαδενώματα έχουν άμεση σύνδεση με τις ορμόνες του γυναικείου φύλου, γι’ αυτό το μέγεθός τους μπορεί να μεταβάλλεται στη διάρκεια της περιόδου, συνήθως μεγαλώνουν στην κύηση και υποστρέφονται όσο μια γυναίκα προχωρά προς ή περνά στην εμμηνόπαυση.

Συνήθως η παρουσία των ινοαδενωμάτων διαπιστώνεται από την ίδια τη γυναίκα ή κατά την κλινική εξέταση, και είναι ευκίνητα, συμπαγή ογκίδια, με χαρακτηριστική υπερηχογραφική και μαστογραφική εικόνα.

Η οριστική διάγνωση του ινοαδενώματος γίνεται με βιοψία, που μπορεί να είναι είτε κυτταρολογική δια λεπτής βελόνης (FNA), είτε ιστολογική με λήψη ιστοτεμαχίου με αυτόματη συσκευή διαδερμικής βιοψίας (core biopsy).

Μερικά στοιχεία για τα ινοαδενώματα:

Η απλή απεικονιστική και κλινική παρακολούθηση, ώστε να διαπιστωθεί αν μεταβάλλονται σε σχήμα, μορφολογία ή μέγεθος, είναι συνήθως αρκετή για τα ινοαδενώματα, αφού βέβαια έχει διασφαλιστεί η διάγνωσή τους.

Η χειρουργική αφαίρεση επιβάλλεται σε περιπτώσεις που υπάρχει υπόνοια κακοήθειας στη βιοψία, όταν το μέγεθός τους ξεπερνά τα 2-3cm ή αυξάνεται με γρήγορο ρυθμό (>20% σε έξι μήνες), όταν προκαλείται αισθητική παραμόρφωση του μαστού, ή, τέλος, όταν η ασθενής δεν επιθυμεί να ακολουθήσει το απαραίτητο πρωτόκολλο παρακολούθησης.

προτεινομενα

breast-pain

Πόνος στο Μαστόdierevnisi matching color

Διάγνωση Ογκιδίου Μαστού


atypia 2

Ατυπία Και Αλλοιώσεις Υψηλού Κινδύνου

ogkoplastiki xeirourgiki

Ογκοπλαστική Χειρουργική


προτεινομενα

breast-pain

Πόνος στο Μαστό

dierevnisi matching color

Διάγνωση Ογκιδίου Μαστού

atypia 2

Ατυπία Και Αλλοιώσεις Υψηλού Κινδύνου

ogkoplastiki xeirourgiki

Ογκοπλαστική Χειρουργική